Behandling af persondata under forskningsprojektet

Deltagernes rettigheder efter persondataforordningen 

Som deltager i et forskningsprojekt har du en række rettigheder efter persondataforordningen. Du kan læse om dine rettigheder i Københavns Universitets privatlivspolitik. https://informationssikkerhed.ku.dk/persondatabeskyttelse/privatlivspolitik/  

Ansvarlig for opbevaring og behandling af persondata 

Københavns Universitet, CVR-nummer 29979812 er dataansvarlig for behandlingen af persondata i forskningsprojektet. Forskningsprojektet er ledet af Gert Martin Hald, Lektor, som kan kontaktes på  

E-mail: sesnxt@sund.ku.dk 

Adresse: Enhed for Medicinsk Psykologi 

Øster Farimagsgade 5b, lokale 5.1.01 

1014 København K 

Telefon: 35 33 72 13 

For mere information omkring beskyttelsen af dine personlige data kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren: dpo@adm.ku.dk 

Persondata er indhentet fra 

Vi har kun indhentet data om dig fra dig selv. Hvis du har modtaget invitationen til dette studie gennem Familieretshuset eller din kommune, har de ikke delt persondata om dig med os.  

Vi har lov til at behandle dine og dit barns/dine børns data efter regler i persondataforordningen, GDPR. Vi skal oplyse dig om, hvilke regler, der gælder for vores arbejde med dine og dit barns/dine børns data. 

  • Artikel 6, stk. 1, litra a), som giver Københavns Universitet ret til at behandle ikke-følsomme persondata om dig og dit barn/dine børn på baggrund af dit samtykke 
  • Artikel 6, stk. 1, litra a) og Artikel 9, stk. 2, litra a), som giver Københavns Universitet ret til at behandle følsomme persondata om dig og dit barn/dine børn på baggrund af dit samtykke. 

Forløbet 

Om 1 måned og igen om 3 måneder skal de samme spørgsmål besvares igen. På den måde kan Københavns Universitet følge udviklingen i dit barns/dine børns trivsel. Dine svar er fortrolige og bliver anonymiseret, og det betyder, at man ikke vil kunne føre data tilbage til dig. Det er kun forskerne på Københavns Universitet, der ser dine svar.  

Når det tredje spørgeskema er besvaret, sender vi en mail med en kode, som giver adgang til den digitale løsning. Den henvender sig direkte til børn og unge og hjælper med at forstå og håndtere de følelser og reaktioner, som ofte følger i kølvandet på en skilsmisse. Eksempelvis behandles temaer om bonusfamilie, skiftedag og hvordan man håndterer svære følelser og tanker. 

Deltagelse er frivillig, og du kan altid fortryde 

Du kan kun give samtykke til dine børns deltagelse, hvis du er indehaver af forældremyndigheden.

Deltagelse i denne undersøgelse er helt frivillig. Hvis du ønsker, at du og dit barn/dine børn alligevel ikke skal deltage, er det til enhver tid muligt at trække samtykket tilbage. Din tilbagetrækning vil ikke påvirke lovligheden af den behandling af dine personoplysninger, der blev foretaget, før du trak dit samtykke tilbage – du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte support@ses.dk. 

Behandling af jeres oplysninger 

I projektet behandles følgende oplysninger om deltagerne: 

  • Demografisk information (fx køn, alder og uddannelsesniveau) 
  • Information om skilsmisse og antal børn (alder og køn på børn) 
  • Opfattelse af børns trivsel (hvis under 11 år) og konflikt med tidligere ægtefælle. 
  • Dit barn/dine børns opfattelse af deres egen trivsel (hvis 11+ år) 
  • Mailadresse, fornavn og eventuelt børns telefonnummer 

Mailadresse benyttes til udsendelse af link til spørgeskema og til opfølgning. Blandt andet vil du og dit barn/dine børn få tilbudt adgang til en app til børn og unge, hvis forældre er blevet skilt eller gået fra hinanden.  

Forskerne overholder reglerne fremsat i loven om databeskyttelse (paragraf 9 (2) a), hvilket giver Københavns Universitet ret til at bearbejde dine og dit barns/dine børns følsomme data på baggrund af dit og dit barns eget samtykke. Dine data og dit barns/dine børns vil blive gemt i overensstemmelse med Københavns Universitets “Data og sikkerhedshåndteringspolitik” og vil kun blive brugt til uddannelses- eller forskningsmæssige formål i anonymiseret form. Jeres data vil blive analyseret på gruppeniveau (f.eks. i henhold til køn eller alder) og vil således bidrage til resultater, som vil indgå i videnskabelige rapporter, artikler og præsentationer, hvor ingen individuelle svar vil kunne identificeres.  

Jeres anonymiserede persondata bliver gemt i en database med henblik på nye forskningsprojekter efter projektets afslutning, og data opbevares på Københavns Universitet i personhenførbar stand indtil 5 år. Efter denne dato vil jeres personhenførbare data blive slettet.